ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               (ΕΠΓΟΣ)         ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      (ΑΣΜΧΟΣ)      ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ         ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         (ΕΣΜΙΑΣ)     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΤΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΥ


     ΤΑΜΙΑΣ                    (ΑΝΘΣΤΗΣ)           ΜΑΣΑΝΗΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ     ΤΟΥ    ΙΩΑΝΝΗ


      ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    (ΣΜΙΑΣ)      ΣΠΥΡΙΔΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΤΟΥ    ΗΛΙΑ


ΜΕΛΟΣ                   (ΥΠΣΓΟΣ)        ΚΑΠΕΤΑΝ   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ