ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        :   ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΤΗΛ : 6983 503377   &  6987 332853


ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       :   ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ                   ΤΗΛ : 6983 515236


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             :   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΤΗΛ : 6983 503380


ΤΑΜΙΑΣ                                             :   ΜΑΣΑΝΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ                     ΤΗΛ : 6983 503375

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜ.                 :   ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΤΗΛ : 6983 514821