ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              :   ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΤΗΛ : 6983503377


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      :    ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΤΗΛ : 6983519515


ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   :   ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ                   ΤΗΛ : 6983515236


ΤΑΜΙΑΣ                       :   ΜΑΣΑΝΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ                     ΤΗΛ : 6983503375