ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τα μέλη της Ένωσης, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου – «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα.

Με το πέρας της εκδήλωσης (κοπή πίτας), θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
β. Οικονομικός Απολογισμός
γ. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, καθώς και των Αντιπροσώπων για το
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, μέλος της οποίας
είναι η Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του
καταστατικού της.
δ. Ενημέρωση – Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων

Γνωρίζεται ότι από τους αντιπροσώπους που θα εκλεγούν για το Συνέδριο
των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, θα εκλεγούν και οι αντιπρόσωποι της
Ομοσπονδίας ως παρατηρητές στα συμβούλια μεταθέσεων των Κλάδων και ως
μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων και των υπ.’
αυτών λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του
άρθρου 50 του (α) σχετικού.
Προς τούτο όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω
όργανα της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα προς το Δ.Σ. της
Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
καταστατικού της, έως τις 6 Ιαν 2018 (23:59), στέλνοντας e-mail στο
([email protected]), γραπτή δήλωση, ως κάτωθι:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………….………. (επίθετο – όνομα) του
…………………. (πατρώνυμο), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως
υποψήφιος στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιαν 2018 στην
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου – «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ).
(ημερομηνία)
(υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣ το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………….………. (επίθετο – όνομα) του
…………………. (πατρώνυμο), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως
υποψήφιος στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιαν 2018 στην
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου – «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα, για την
ανάδειξη αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας.
(ημερομηνία)
(υπογραφή)
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τα (α) και (β) σχετικά
απαρτία (1/3 των μελών) για την έγκυρη Συνέλευση, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα,
χωρίς νεότερη ενημέρωση, Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία, την
28 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα από 09:00, στον ίδιο χώρο.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η Γενική
Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου.

Δράμα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σμηναγός Παναγιωτίδης Νικόλαος

Αντισμήναρχος Αυγερινός Κυριάκος

RSS