ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Ειδική Άδεια Ορισμένων Κατηγοριών Υγειονομικού Προσωπικού στα ΚΙΧΝΕ

1.     Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), επανέρχεται στο θέμα της χορήγησης ειδικής άδειας σε ορισμένες κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού  προκειμένου να θεσπιστεί η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας στο σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στις ειδικές υπηρεσίες στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ).

2.     Με προηγούμενο  έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε για την εξαίρεση ορισμένων στελεχών του υγειονομικού προσωπικού των Ε.Δ. που υπηρετούν σε ΚΙΧΝΕ, από τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών όπως καθορίστηκε στο σχετικό ΦΕΚ. (Β΄ 2628/28.6.2019).

3.    Ακολούθως, ενημερώθηκε η ηγεσία του ΓΕΣ. η οποία αντέδρασε άμεσα και προς την σωστή κατεύθυνση εκδίδοντας σχετική διαταγή σύμφωνα με την οποίο η εν λόγω άδεια επεκτείνεται για όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε υγειονομικές Μονάδες και χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα.

4.     Επισημαίνουμε όμως πως παρά την ανωτέρω ευνοική ρύθμιση, (η οποία αναφέρεται μόνο σε όσους χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα),  εξακολουθούν να στερούνται της συγκεκριμένης άδειας όλα  τα στελέχη των ΚΙΧΝΕ που υπηρετούν σε επιστασίες που περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ το οποίο ρητά προβλέπει:

            ‘’1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, τμήματα και μονάδες επειγόντων περιστατικών, ακτινοδιαγνωστικά, νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονικός-μαγνητικός), ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικά, μεταμοσχεύσεων, ειδικών λοιμώξεων, ψυχιατρικά που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, χημειοθεραπείας, ογκολογίας, τραπεζών γάλακτος, προγεννητικού ελέγχου, αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά, διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων, κυτταρολογικά, παθολογικής ανατομικής, βιοχημικά, γενετικής, ιολογίας, ανοσολογίας-ιστοσυμβατότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα ανωτέρω τμήματα και μονάδες’’.

5.     Με δεδομένο πως η έκδοση της σχετικής διαταγής του ΓΕΣ είχε σκοπό να εξαλείψει την ανωτέρω ανισότητα και όχι να δημιουργήσει νέα, θεωρούμε πως εκ παραδρομής εξαίρεσε πλήθος συναδέλφων που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του νομοθέτη και παρακαλούμε την  ηγεσία του ΓΕΣ  για την πλήρη επίλυση του ανωτέρω θέματος.

 

Ο

Πρόεδρος

 

Ο

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παναγιωτίδης

Επισμηναγός (ΤΣΕ)

 

Κυριάκος Αυγερινός

Αντισμήναρχος (ΕΑ)

 

 

 

 

RSS