ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Έτους 2024

Αγαπητά Μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), καλεί τα μέλη της, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της, στην ετήσια Γενική Συνέλευση Έτους 2024, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

1.    Απολογισμός – Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023 – Έγκριση Προυπολογισμού Έτους 2024.

3.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Προτάσεις παρευρισκόμενων μελών στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 28  Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00  στην πόλη της Κομοτηνής στο Εστιατόριο ‘’ΑΛΛΟΤΙΝΟ’’, (Διεύθυνση Γεωρ. Μέγα 1). 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), με πλούσιο γεύμα και δώρα (Θα εκδοθεί σχετική αναλυτική ανακοίνωση).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη  και με τα προαναφερόμενα θέματα.

Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS