ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Καθιέρωση ”Ηλεκτρονικού Ραντεβού” στο 212 ΚΙΧΝΕ (Ξάνθη) για Ετήσια Υγειονομική Εξέταση

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), ενημερώνει τα μέλη της ότι με απόφαση της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης/ Διεύθυνση Υγειονομικού, έχει ενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός – Ηλεκτρονικό Ραντεβού για την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση (ΕΥΕ) των στελεχών, στο 212 ΚΙΧΝΕ της Ξάνθης.

Αρχικά έχει προγραμματιστεί για τον μήνα Νοέμβριο ενώ από το Δεκέμβριο του 2019,  θα ενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός- Ηλεκτρονικό Ραντεβού για ολόκληρο το 2020 έτσι ώστε το ίδιο το στέλεχος να προγραμματίζει την ΕΥΕ στο γενέθλιο μήνα του.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα του 212 ΚΙΧΝΕ (212kixne.army.gr) ή από το σύνδεσμο ekely212kixne.opsyed.army.gr. Η πρόσβαση στην εφαρμογή προυποθέτει την εγγραφή του χρήστη για την οποία θα απαιτηθούν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επίσης στην εφαρμογή περιέχεται και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

      Διευκρινίζεται ότι στο εξής η Ετήσια Υγειονομική Εξέταση (ΕΥΕ) θα πραγματοποιείται μόνο σε στελέχη με προγραμματισμένο Ηλεκτρονικό Ραντεβού. Το στέλεχος την ημέρα του ραντεβού του πρέπει να προσέλθει πρώτα στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων – Πληροφορίες για ταυτοποίηση, με τη στρατιωτική του ταυτότητα και το έντυπο της ΕΥΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                                Κυριάκος Αυγερινός

Επισμηναγός (ΤΣΕ)                                                                      Αντισμήναρχος (ΕΑ)

RSS