ΠΟΜΕΝΣ: Επίσημη συνάντηση με Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή ( Σώμα Υπαξιωματικών – είσφορες 2% – νυχτερινή αποζημίωση – ωράριο – στεγαστικό – προαγωγές ΕΜΘ-μετατάξεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                       Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή προκειμένου να τεθούν υπόψη του μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τα εν ενεργεία στελέχη.

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και τέθηκαν οι βάσεις για την επίλυση αρκετών θεμάτων, ενώ για άλλα εκκινεί διάλογος ανάμεσα στο Υπουργείο, την Στρατιωτική Ηγεσία και την Θεσμική Εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα παρατίθενται τα εξαχθέντα ανά θέμα συμπεράσματα:

α. Ως προς το Σώμα των Υπαξιωματικών αναγνωρίστηκε από τον κύριο Υφυπουργό πως τέτοιο ήδη υφίσταται. Θεωρεί προσωπικά ότι η υπάρχουσα αναλογία Υπαξιωματικών / Αξιωματικών δεν είναι λειτουργική για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για αυτό κάλεσε τα υφιστάμενα Επιτελεία να προτείνουν λύσεις αναβάθμισης και με ορίζοντα υλοποίησης σε βάθος χρόνου. Επέμεινε πως δεν υπάρχει κανένα εξαρχής σχέδιο υπό υλοποίηση. Μετά την φάση της εσωτερικής διεργασίας με τα Επιτελεία θα ακολουθήσει δεύτερη δυναμική φάση η οποία θα λάβει χαρακτήρα ανοιχτής διαβούλευσης με την συμπερίληψη όσων φορέων αφορά το θέμα. Διέψευσε πως υπάρχει σχέδιο κλεισίματος των σχολών ΑΣΣΥ ενώ άκουσε με θέρμη την πρόταση της Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ. Μια πρόταση η οποία προβλέπει την τετραετή φοίτηση σε αυτές, την αναβάθμισή τους σε ΑΕΙ, την αντιστοίχιση / ισοτίμηση τους με παρόμοια τμήματα ΑΕΙ ανά τομέα εξειδίκευσης και παράλληλη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων με την αποφοίτηση από αυτά. Διαφωνήσαμε στο κομμάτι της σκέψης του κύριου Υφυπουργού ο οποίος θεωρεί ότι οι Υπαξιωματικοί ακόμα κι αν αποκτήσουν μελλοντικά  Ανώτατη Εκπαίδευση (στην βάση της πρότασης της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), θα πρέπει με πρότερη γνώση τους προ εισόδου στις σχολές ΑΣΣΥ, να αποδεχθούν πως η εξέλιξη τους σε Αξιωματικούς θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις (πρόσθετα ποιοτικά κριτήρια). Επιπρόσθετα η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας εκδήλωσε την διαφωνία της σε οποιαδήποτε σκέψη βαθμολογικής και μισθολογικής υποβάθμισης των αποφοίτων Σχολών ΑΣΣΥ. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας βεβαίωσε ο κ. Υφυπουργός,  δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο βάση του οποίου θα μπορούσαμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα ή να προβάλουμε σχετικές ενστάσεις.

β. Ως προς τις αποζημιώσεις των στρατιωτικών του ΣΞ (υπηρεσίες αργιών), το οικείο Υπουργείο ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών την αποδέσμευση συγκεκριμένου κονδυλίου. Για την αποζημίωση των νυχτερινών υπηρεσιών αναμένεται να προβλεφθεί και να ενταχθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2020 και ακολούθως να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.

γ.  Το θέμα της στέγασης εξακολουθεί να παραμένει ένα μείζον ζήτημα το οποίο απαιτεί μακροχρόνια και σταθερή πολιτική βούληση για να επιλυθεί και δεν αρκεί η θητεία μιας και μόνης Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου για την οριστική του διευθέτηση. Συζητήθηκαν ήδη κατατιθέμενες προτάσεις της Ομοσπονδίας, ενώ επίκειται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και άλλες σε σύντομο χρόνο. Επίσης ο κύριος Υφυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά για την διευθέτηση: i) του στεγαστικού ζητήματος που εκκρεμεί με τους εμπλεκόμενους φορείς του στρατοπέδου Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη & ii) την ανέγερση στρατιωτικών οικημάτων στη νήσο Κάρπαθο.

δ. Με εσωτερική διαταγή αναμένεται άμεσα να ρυθμιστεί διακλαδικά το καθεστώς μέριμνας για εκείνες τις στρατιωτικές οικογένειες που έχουν εργαζόμενα και τα δύο μέλη τους (σύζυγοι). Ειδικότερες ρυθμίσεις δυναμικού ωραρίου θα προβλεφθούν για τους χρόνους προσέλευσης / αποχώρησης από την Υπηρεσία.

ε. Η πολιτική Ηγεσία δείχνει κατανόηση για το θέμα των νόμιμων αλλά ηθικά άδικων εισφορών του 2% που καλούνται να καταβάλουν τα στελέχη κατηγορίας ΕΜΘ στους ειδικούς λογαριασμούς (Ταμεία). Για τον λόγο αυτό είναι πρόθυμη να δώσει οριστική ευεργετική νομοθετική λύση υπέρ των ΕΜΘ στην βάση της πρότασης που έχει εκπονήσει η ΠΟΜΕΝΣ.

στ. Οι προαγωγές των πρώτων σειρών ΕΜΘ (ν. 1513/1985) του ΣΞ θα εξελιχτούν ομαλά συμφώνως των εντολών που δόθηκαν από τον κύριο Υφυπουργό, κατόπιν της αίτησης – εισήγησής μας. Ακολούθως για τα θέματα των επόμενων σειρών επίκειται θεσμική συνάντηση της ΠΟΜΕΝΣ το προσεχές διάστημα.

 

ζ. Συνολική εξέταση του θέματος μετατάξεων, για το κομμάτι εκείνο που αφορά την προσμέτρηση του χρόνου που ήδη έχει διανυθεί στον βαθμό που φέρει ο μετατασσόμενος. Ακολουθεί μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία (κατόπιν διαβούλευσης) για την κατάργηση ηλικιακών / βαθμολογικών ορίων οι οποίες οδηγούν σε αποστρατεία άξια στελέχη τα οποία επηρεάζονται αδίκως εξαιτίας αυτής της μετάταξής τους.

η. Ως προς την διάρθρωση της διακλαδικής επιτροπής κοινωνικών θεμάτων αναγνωρίστηκε η ανάγκη μεταβολής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και η συμπερίληψη της θεσμικής εκπροσώπου των στρατιωτικών σε αυτήν μέχρι το τέλος του 2019.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 

                               Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
                          Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

                          Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

RSS