Συνάντηση ΕΣΠΕΑΜ/Θ με τον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΑ και Υποψήφιο Ευρωβουλευτή Γεώργιο Μπλιούμη

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) Νίκος Παναγιωτίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΑ και υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιο Μπλιούμη, κατόπιν σχετικής πρότασης του, στο πλαίσιο των επαφών της ΄Ενωσης με τους θεσμικούς παράγοντες της Χώρας, για την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΜ/Θ, κατέθεσε στον κύριο Μπλιούμη τους προβληματισμούς της Ένωσης για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς και τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν διαχρονικά από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.

Επιπρόσθετα ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΜ/Θ, με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), ενημέρωσε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή, για την συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας ως Μόνιμο Μέλος, στον EUROMIL (European Organisation of Military Associations) και στις κοινές προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαικό επίπεδο για σειρά θεμάτων όπως:

  • Η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαΐκής οδηγίας για το ωράριο εργασίας 2003/88/EC καθώς και της Οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 2019/1152, χωρίς εξαιρέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις,
  • Η δημιουργία ανεξάρτητης Eπιτροπής Aμυνας στην Ευρωπαΐκή Ένωση και ο oρισμός Επιτρόπου Άμυνας, ο οποίος θα έχει χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων τα θέματα του στρατιωτικού προσωπικού στην ΕΕ, στο νέο Κολλέγιο Επιτρόπων που θα συγκροτηθεί μετά τις Ευρωεκλογές
  • Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
  • Η ισότητα των φύλων.

και τόνισε παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας σταθερού διαύλου επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές έτσι ώστε τόσο ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), όσο και ως Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) να γίνουμε αρωγοί στην διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου , προσδίδοντας στους συναδέλφους μας, ένα σοβαρό βήμα για την υπεύθυνη ανάδειξη όλων των προβλημάτων μας.

Ο κύριος Μπλιούμης διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία ανάδειξης των παραπάνω θεμάτων και τόνισε χαρακτηριστικά προς τον Πρόεδρο της ΕΣΠΕΑΜ/Θ ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους για την καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση τους.

Επισημαίνεταο ότι ο Πτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) από 25 Ιανουαρίου 2019 έως 27 Ιανουαρίου 2022.

Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                  Συμεών Τονονίδης

  Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)                                                     Επιλοχίας (ΤΘ)  

RSS