ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Παναγιωτίδης  Νικόλαος του Σάββα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Παπαβασιλείου  Ευάγγελος του Χρήστου
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :         Τονονίδης  Συμεών του Σάββα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Πουρναράκης  Στυλιανός του Κωνσταντίνου
ΤΑΜΙΑΣ :Μαργαρίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ :Τσεπελής Παναγιώτης του Χαραλάμπου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β΄ :Μητσιβέλης  Αθανάσιος του Φωτίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Πεταλάς  Ιωάννης του Αθανασίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ :Σκερλετίδου Χρυσούλα του Βασιλείου

 

RSS