ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 :      Παναγιωτίδης Νικόλαος του Σάββα                         6983 503377  &  6987 332853

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         :      Παπαβασιλείου Ευάγγελος του Χρήστου                  6983 503380

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            :      Τονονίδης Συμεών του Σάββα                                   6937 067373

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  :      Πουρναράκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου            6947 765423

ΤΑΜΙΑΣ                                           :      Ιορδανοπούλου Χριστιάννα του Θεμιστοκλή            6981 312511

ΜΕΛΟΣ                                           :      Πεταλάς Ιωάννης του Αθανασίου                              6943 288128

ΜΕΛΟΣ                                           :      Μητσιβέλης Αθανάσιος του Φωτίου                          6983 503396

RSS