ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Παναγιωτίδης  Νικόλαος του Σάββα6983503377 & 6987332853
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Παπαβασιλείου  Ευάγγελος του Χρήστου6983503380
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :         Τονονίδης  Συμεών του Σάββα6937067373
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Πουρναράκης  Στυλιανός του Κωνσταντίνου6947765423
ΤΑΜΙΑΣ :Μαργαρίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου6981809181
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ :Τσεπελής Παναγιώτης του Χαραλάμπου6973407674
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β΄ :Μητσιβέλης  Αθανάσιος του Φωτίου6983503396
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Πεταλάς  Ιωάννης του Αθανασίου6943288128
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ :Σκερλετίδου Χρυσούλα του Βασιλείου6943668500

Εmail: [email protected], [email protected]

RSS