ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Τροποποίηση Καταστατικού – Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 (11:00)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), με ομόφωνη απόφαση του σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 31 του Καταστατικού της, καλεί τα μέλη της Ενώσεως, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την:

Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων έτσι ώστε η συμμετοχή και ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα επιτυγχάνεται απομακρυσμένα μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και τάμπλετ. Εντός των επομένων ημερών θα αποσταλούν στα μέλη της Ενώσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα SMS, στοιχεία και επιπλέον αναλυτικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό συνίσταται στα μέλη μας να προβούν σε επικαιροποίηση των καταχωρημένων στην Ένωση στοιχείων επικοινωνίας τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι – Μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), επιχειρεί με την σημερινή της απόφαση να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, εκσυγχρονίζοντας τη δομή και τις λειτουργίες των θεσμικών της οργάνων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να οργανωθεί καλύτερα ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη ισχυρά θεμέλια της, έχοντας ως μοναδικό σκοπό, την υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των Ελλήνων Στρατιωτικών που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης
 Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)  
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS