ΕΣΠΕΑΜ/Θ : Ανακήρυξη Εκλογών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΝΣ – Εξελεγκτικής Επιτροπής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), ανακοινώνει την διεξαγωγή αρχαιρεσιών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν  την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Όσοι από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης, επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω όργανα της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, έως τις 06 Μαρτίου 2024, στέλνοντας με  e-mail  ([email protected] , [email protected] ), γραπτή δήλωση, ως κάτωθι:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………………………………………… (επίθετο – όνομα) του  …………………………………… (πατρώνυμο), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα για την ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ).

(ημερομηνία)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………………………………………… (επίθετο – όνομα) του  …………………………………… (πατρώνυμο), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την  Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα, για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.

(ημερομηνία)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………….………………………………………………… (επίθετο – όνομα) του  …………………………………… (πατρώνυμο), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος/α στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καπνομάγαζο» Αμυγδαλεώνα για την ανάδειξη των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ).

(ημερομηνία)

ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ μέλος στην ΕΣΠΕΑΜ/Θ μέσω της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: https://www.pomens.gr/espeamth

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                  Συμεών Τονονίδης 

RSS