ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) που συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου 2019, προέβη στη διαδικασία ανασύστασης του. Κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας εκλογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                                     Νίκος Παναγιωτίδης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :                    Κυριάκος Αυγερινός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :                           Ευάγγελος Παπαβασιλείου

ΤΑΜΙΑΣ :                                            Χρήστος Μασάνης

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :     Ιωάννης Σπυρίδης

ΜΕΛΟΣ :                                             Νεκτάριος Καπετάν

ΜΕΛΟΣ :                                             Παναγιώτης Βερβερίδης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος Παναγιωτίδης                                                   Κυριάκος Αυγερινός

Επισμηναγός (ΤΣΕ)                                                     Αντισμήναρχος (ΕΑ)

RSS