ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Τροποποίηση Καταστατικού – Κυριακή 29 Νοεμβρίου (11:00)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), με ομόφωνη απόφαση του σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 31 του Καταστατικού της, καλεί τα μέλη της Ενώσεως, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την:

Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 4690/2020 με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η συμμετοχή και ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα επιτυγχάνεται απομακρυσμένα μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και τάμπλετ. Εντός των επομένων ημερών θα αποσταλούν στα μέλη της Ενώσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα SMS, στοιχεία και επιπλέον αναλυτικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό συνίσταται στα μέλη μας να προβούν σε επικαιροποίηση των καταχωρημένων στην Ένωση στοιχείων επικοινωνίας τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι – Μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε ως κοινωνία λόγω της πανδημίας του COVID-19, επιχειρεί με την σημερινή της απόφαση να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, εκσυγχρονίζοντας τη δομή και τις λειτουργίες των θεσμικών της οργάνων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο κάθε μέλος της να συμμετέχει ισότιμα στις αποφάσεις που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας τους, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η τροποποίηση του Καταστατικού θα δώσει τη δυνατότητα στο κάθε μέλος να συμμετέχει στις Γενικές συνελεύσεις των μελών της, μέσω της τηλεδιάσκεψης και να εκλέγει τα όργανα της, με τη δυνατότητα χρήσης και της επιστολικής ψήφου. Παράλληλα θέτει κανόνες για την δημοκρατική λειτουργία της, με την θέσπιση κανόνων και σεβασμού από τα μέλη της Ένωσης, της νομοθεσίας που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της.

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης

Επισμηναγός (ΤΣΕ)

6987332853 – 6983503377

 

Χρήστος Δελής

Υποσμηναγός (ΥΑΔ)

6983 520963

 

RSS