ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Ετήσια Γενική Συνέλευση Έτους 2021

Αγαπητά Μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), με ομόφωνη απόφαση του σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της, καλεί τα μέλη της, στην ετήσια Γενική Συνέλευση Έτους 2021, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

1.    Απολογισμός – Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020.

3.   Έγκριση Προυπολογισμού Έτους 2021.

4.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου   από κάθε ευθύνη οικονομικής Διαχείρισης.

5. Προκήρυξη αρχαιρεσιών

6.  Προτάσεις παρευρισκόμενων μελών στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 9  Μαίου και ώρα 11:00   και σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16  Μαίου και ώρα 11:00  και με τα προαναφερόμενα θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 4690/2020 με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η συμμετοχή και ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα επιτυγχάνεται απομακρυσμένα μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και τάμπλετ. Εντός των επομένων ημερών θα αποσταλούν στα μέλη της Ενώσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία και επιπλέον αναλυτικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό συνίσταται στα μέλη μας να προβούν σε επικαιροποίηση των καταχωρημένων στην Ένωση στοιχείων επικοινωνίας τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης
Επισμηναγός (ΤΣΕ)
Χρήστος Δελής
Υποσμηναγός (ΥΑΔ)
RSS