Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΠΕΑΜ/Θ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό,  καλούμε  τα μέλη της Ένωσης στην ετήσια Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

1.    Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου

2.   Έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019

3.   Έγκριση Προυπολογισμού Έτους 2020

4.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου   από κάθε ευθύνη οικονομικής Διαχείρισης

5.    Προτάσεις παρευρισκομένων μελών στην ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 19  Ιανουαρίου και ώρα 11:00   και σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26  Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στην Ταβέρνα Εστιατόριο ”Πρώτο Κατσίκι” και με τα προαναφερόμενα θέματα.

RSS