Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ: Διεκδικούμε την αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας

Αξιότιμα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), ενημερώνει τα μέλη της για την νομική διεκδίκηση, μέσω δικαστικής αγωγής  της ειδικής αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης άρθρ. 127 Ν.4472/2017 και, επικουρικά, του επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων.

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος της αγωγής, για όσους έχουν συμμετάσχει στη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων και αδείας μέσω του δικηγορικού γραφείου του κ. Ευαγγελάτου Άλκη, ανέρχεται σε 10€ ανά άτομο.

Για όσους δεν έχουν συμμετάσχει στην προηγούμενη διεκδίκηση, το κόστος ανέρχεται σε 30€ ανά άτομο

ΟΔΗΓΙΕΣ

Κάθε μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ που επιθυμεί να προσφύγει μέσω του συγκεκριμένου τρόπου διεκδίκησης θα πρέπει:

ΒΗΜΑ  1ο :  Να έχει εκτυπώσει, συμπληρώσει και προσκομίσει σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τα κάτωθι ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΝΤΥΠΟ (Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ (Ε) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής

ΕΝΤΥΠΟ (ΣΤ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ   εις διπλούν

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  αναφορικά με τις ημέρες και ώρες νυχτερινής απασχόλησης ανά μήνα για την περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2018.                    Με το    ΕΝΤΥΠΟ (Ζ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑμπορείτε να ζητήσετε την σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας.

  •  ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017  (π.χ. Οκτώβριος 2017)
  • ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018  (π.χ. Οκτώβριος 2018).

ΒΗΜΑ 2ο :   Να  καταθέσει  για την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου, το ποσό των 10,00  Ευρώ (30,00 Ευρώ εαν δεν είχε καταθέσει αγωγή για τα δώρα),  στον λογαριασμό που διαθέτει η Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ στην Εθνική Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και όχι από άλλη τράπεζα για να μην κατακρατείται ποσό ως έξοδα εμβάσματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο καταθετήριο να αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του Μέλους που ασκεί την αγωγή.

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:  215/007701-16    IBAN Λογαριασμού :   GR10 0110 2150 0000 2150 0770 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με   Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παράδοσης τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ :

Νικόλαο Παναγιωτίδη,           τηλέφ.    6983 503377     &    6987 332853              Πρόεδρος

Κυριάκο Αυγερινό,                  τηλέφ.    6983 515236                                                   Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτη Βερβερίδη           τηλέφ.    6983 519515                                                    Αντιπρόεδρος

Χρήστο Μασάνη,                     τηλέφ.    6983 503375                                                  Ταμίας

Ευάγγελο Παπαβασιλείου,    τηλέφ.    6983 503380                                                 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Γιάννη Σπυρίδη                        τηλέφ.    6983 514821                                                  Μέλος

 

καθώς επίσης :

Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, με τους:

Στέλιο Πουρναράκη               τηλέφ.   6947 765423

Γιώργο  Βερβερίδη                 τηλέφ.  6974 277075

 

Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ, με τους:

Γιώργο  Τουτζιαράκη      τηλέφ.       6983 510371     (Αλεξανδρούπολη)

Κώστα  Παπαδόπουλο    τηλέφ.       6973 003633   (Αλεξανδρούπολη)

Δημήτρη  Βαρένα            τηλέφ.        6943 665017   (Ορεστιάδα – Διδυμότειχο)

Σπύρο Ευαγγελίδη           τηλέφ.       6945 358035   (Ορεστιάδα)

Αθανάσιο  Ντούρα          τηλέφ.       6974 773501     (Ορεστιάδα)

 

Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ , με τους:

Τασία  Καρακούση        τηλέφ.     6983 516279   (Λήμνο)

Φαράντου  Αθανασία   τηλέφ.     6983 517203   (Λήμνο)

Θεόδωρος Κουτσίδης  τηλέφ.     6944 055135  –   6945790281   (Μυτιλήνη)

 

Συνάδελφοι που δεν είναι ακόμη μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ –

Για τους συναδέλφους που δεν είναι μέλη ενημερώνονται για τον τρόπο εγγραφής τους από τους ανωτέρω, συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΣΠΕΑΜΘ),  την οποία θα μας αποστείλουν επικοινωνώντας  με την Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ. και καταθέτουν το ποσό των 20,00 Ευρώ για εγγραφή και ετήσια εισφορά για το 2019  στον λογαριασμό

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:  215/007701-16     IBAN Λογαριασμού :   GR10 0110 2150 0000 2150 0770 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ:

Email : [email protected]                  Σελίδα στο  facebook:  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος  Παναγιωτίδης

Επισμηναγός (ΤΣΕ)

Κυριάκος  Αυγερινός

Αντισμήναρχος (ΕΑ)

 

RSS