ΠΟΜΕΝΣ / ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Η Δικαστική Απόφαση – Σταθμός ”Να πληρωθούν τα Νυχτερινά των Στρατιωτικών”

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

                Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων για τα νυχτερινά μας, και το σκεπτικό του Δικαστηρίου είναι πράγματι καταπέλτης για την Διοίκηση, η οποία επί πέντε σχεδόν χρόνια δεν έχει εφαρμόσει την ξεκάθαρη πρόβλεψη του μισθολογίου.

                Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι από τις διατάξεις του νόμου «καθιερώνεται κατά τρόπο ευθύ και άμεσο το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες να λάβει την επίμαχη ειδική αποζημίωση», ότι η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική για την Διοίκηση και ότι «δεν προκύπτει δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου έναρξης καταβολής της επίμαχης αμοιβής».

               Επίσης το Δικαστήριο κάνει ρητή αναφορά στις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας για τα νυχτερινά, αναφερόμενο «στις από 25-9-2017, 20-2-2018 και 23-11-2018 επιστολές – ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), με τις οποίες ζητείται κατ’ επανάληψη η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ και η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας».

               Αποδεικνύεται επομένως ότι η συστηματική διεκδίκηση της καταβολής των νυχτερινών μας από την ΠΟΜΕΝΣ, τόσο με εξωδικαστικές ενέργειες και άσκηση συνδικαλιστικής πίεσης, όσο και με συνδυασμένες δικαστικές ενέργειες των μελών, αποφέρει καρπούς και αποτελέσματα.

                Οι εκδοθείσες αποφάσεις είναι τελεσίδικες, αφού λόγω ποσού δεν μπορεί να ασκηθεί Έφεση από το Δημόσιο. Αναμένουμε λοιπόν η Διοίκηση να συμμορφωθεί το ταχύτερο δυνατό με την δικαστική απόφαση και να καταβάλει άμεσα τα ποσά που επιδικάσθηκαν στους δικαιούχους.

                Για εμάς, η απόφαση του Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη και το σκεπτικό της απόλυτα θεμελιωμένο. Το Δημόσιο και τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση της ΚΥΑ και να καταβάλουν τη νυχτερινή αποζημίωση σε όλους τους στρατιωτικούς, τόσο για τα προηγούμενα έτη όσο και για το μέλλον.

                 Μέχρι τότε όμως, κάθε συνάδελφος δύναται να διασφαλίσει τις αναδρομικές αξιώσεις του, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη προτείνει ως Ομοσπονδία, μέσα από τις οργανωμένες διεκδικήσεις που έχουμε ξεκινήσει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – Συνάδελφοι που δεν είναι ακόμη μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Για τους συναδέλφους που δεν είναι μέλη συμπληρώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μέσω του συνδέσμου: https://www.pomens.gr/espeamth

την οποία θα μας αποστείλουν επικοινωνώντας  με την Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ στα email:  [email protected] [email protected]

και καταθέτουν το ποσό των 10,00 Ευρώ για εγγραφή   στον λογαριασμό της Ένωσης και στη συνέχεια συμμετέχουν στη δικαστική διεκδίκηση ως μέλη της Ένωσης.

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:  215/007701-16     IBAN Λογαριασμού :   GR10 0110 2150 0000 2150 0770 116

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Επισμηναγός (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS