ΠΟΜΕΝΣ – ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Μισθολογική κατάταξη – Εξέλιξη Στελεχών προερχόμενων ΕΜΘ. Λύσεις εδώ και τώρα.

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), με έγγραφο της προς την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, μεταφέρει τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων μας Αξιωματικών που προέρχονται από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) για την ολιγωρία που έχει επιδειχθεί ως προς την αποκατάσταση της μισθολογικής προαγωγής που δικαιούνται και αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που δήλωσαν την επιθυμία να αποστρατευθούν καθώς και αυτών που αναμένεται σύντομα η αποστρατεία τους λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης 35ετίας, με την αδυναμία από τις οικονομικές υπηρεσίες των Μονάδων:

  • Στο να υπολογιστούν τα Φύλλα Πορείας συναδέλφων που κατέθεσαν αίτηση αποστρατείας.
  • Στο να υπολογιστεί η  σύνταξη τους, αφού το μισθολογικό τους κλιμάκιο στο οποίο είναι ενταγμένοι  κατά την στιγμή της αποστρατείας τους δεν συμβαδίζει με τον βαθμό που φέρουν.
  • Με ποιες αποδοχές θα υπολογισθούν οι κάθε είδους συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια, επικουρική, εφάπαξ);
  • Στον  υπολογισμός  Βοηθήματος  Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων καθώς ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης είναι πλέον αδύνατον ο υπολογισμός του μερίσματος.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΜΕΝΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κύριοι Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων μας Αξιωματικών που προέρχονται από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), για την ολιγωρία που έχει επιδειχθεί ως προς την αποκατάσταση της μισθολογικής προαγωγής που δικαιούνται και έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που δήλωσαν την επιθυμία να αποστρατευθούν καθώς και αυτών που αναμένεται σύντομα η αποστρατεία τους λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης 35ετίας.

2. Συγκεκριμένα:

α.    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 4609/2019 οι στρατιωτικοί προερχόμενοι από τους Εθελοντές Μακράς θητείας (ΕΜΘ), εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με προεδρικό διάταγμα το οποίο θα καθορίζει τα προαπαιτούμενα για την προαγωγή αυτή.

β.    Με το μισθολόγιο του νόμου 4472/2017 στο άρθρο 126  και σε ότι αφορά τη Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη της ισχύουσας Εγκυκλίου του Νέου Μισθολογίου, καθορίζεται ότι «από 1-1-2017 κάθε στέλεχος θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο διοικητικό βαθμό».

Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η μισθολογική προαγωγή των Εθελοντών Μακράς Θητείας στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και η είσοδός τους στην Β ́ μισθολογική κατηγορία, όπως συνέβη με άλλον θεσμό ίδιας προελεύσεως.

3.  Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να παρατηρούνται ανορθολογικές καταστάσεις σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των συναδέλφων μας ως προς την μισθοδοσία τους. Συγκεκριμένα:

α.  Οι συνάδελφοι μας που κατέχουν από τις 03 Μαΐου 2019 το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, καταβάλλουν κρατήσεις λόγω μισθολογικής προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές. Καλούνται δηλαδή κάποιοι να καταβάλλουν κρατήσεις προαγωγής χωρίς να αμείβονται με τον μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό της προαγωγής τους.

β.  Δηλώνεται ήδη αδυναμία από τις οικονομικές υπηρεσίες των Μονάδων στο να υπολογιστούν τα Φύλλα Πορείας συναδέλφων που κατέθεσαν αίτηση αποστρατείας.

γ.  Δεν μπορεί να υπολογιστεί η  σύνταξη τους, αφού το μισθολογικό τους κλιμάκιο στο οποίο είναι ενταγμένοι  κατά την στιγμή της αποστρατείας τους δεν συμβαδίζει με τον βαθμό που φέρουν. Με ποιες αποδοχές θα υπολογισθούν οι κάθε είδους συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια, επικουρική, εφάπαξ);

δ. Προέκταση της ανωτέρω στρέβλωσης είναι και ο υπολογισμός  Βοηθήματος  Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων καθώς ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης είναι πλέον αδύνατον ο υπολογισμός του μερίσματος.

Από τα  ανωτέρω προκύπτει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αφού στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης δεν υπάρχει ο συσχετισμός του καταλυτικού βαθμού με το μισθολογικό κλιμάκιο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μετέπειτα οικονομικές παροχές και διεκπεραιώσεις του στελέχους

4. Οι πρόσφατες απαντήσεις σε σχετική ερώτηση βουλευτών της Αντιπολίτευσης με θέμα «Αδικαιολόγητη μισθολογική ανισότητα των ΕΜΘ μετά την ψήφιση του ν.4609/2019», τόσο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι:

«’Η αρμοδιότητα της μισθολογικής πολιτικής και κατ’ επέκταση της ενδεχόμενης οικονομικής ρύθμισης για τους ΕΜΘ, σχετικά με τη διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχα, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και τη τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αρμοδίως η προώθηση σχεδίου τροπολογίας, για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών»

όσο και του Υπουργού Οικονομικών

«Τα αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, εν προκειμένω, η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 126, παρ. 3, του ν.4472/2017) που διέπει το καθεστώς της μισθολογικής κατάταξης- εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε αυτό να είναι εναρμονισμένο με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α’ 67), ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.»

αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη νομοθεσία που θα επιλύει το παραπάνω πρόβλημα, αλλά αντιθέτως εμπαίζουν τους συναδέλφους μας αδυνατώντας να κατανοήσουν την σημερινή δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν ήδη περιέλθει, ακολουθώντας την τακτική της μεταβίβασης ευθυνών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κύριοι Αρχηγοί,

 5.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  επανειλημμένα με αιτήματα της (α, β, γ, δ, σχετικά) προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, ζητούσε την άρση των υφιστάμενων αδικιών και την υπαγωγή των ΕΜΘ στην Β΄ Κατηγορία του μισθολογίου καθόσον η σημερινή κατάσταση επηρεάζει αρνητικά τόσο τη μισθοδοσία των συναδέλφων, αλλά και τις συνδεόμενες με αυτήν συνταξιοδοτικές παροχές, εφάπαξ και μερίσματα.

6. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων – δυσχερειών ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ σας καλούμε όπως προβείτε:

α. Στην άμεση λήψη πρωτοβουλιών από μέρους των Οικονομικών και Νομικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την αποπληρωμή των Φύλλων Πορείας των συναδέλφων μας που έχουν αιτηθεί την αποστρατεία τους.

β.    Στην ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ώστε να αποστρατευτούν οι Μόνιμοι αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ με τον βαθμό που ορίζει η νομοθεσία.

γ.    Στην εισαγωγή των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ στην Β’ μισθολογική κατηγορία από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4609/2019.

7.  Δεν νοείται Συνάδελφοι μας οι οποίοι κρίνονται για αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης 35ετίας, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην προάσπιση της ακεραιότητας της Πατρίδας μας να βιώνουν το αίσθημα της απαξίωσης δίχως να τους έχει γνωστοποιηθεί ποιές συνταξιοδοτικές απολαβές θα λαμβάνουν και σε ποιά μισθολογική κατηγορία.

Είναι πρόδηλη και κατάφορη η αδικία που γίνεται στους ανωτέρω δικαιούχους και η πολιτεία, μέσω των αρμόδιων Υπουργών, οφείλει να επιλύσει άμεσα την υπόψη

δυσλειτουργία, προκειμένου να τους αποδοθούν τα τυχόν οφειλόμενα ποσά, καθόσον θεωρούμε ότι τα υπόψη ποσά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της περιουσίας τους και η οποιαδήποτε, άνευ υπαιτιότητας των ιδίων των δικαιούχων, καθυστέρηση τους επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

8. Εισηγητές θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων Θεόδωρος Κουτσίδης 6944055135, Γραμματέας ΕΜΘ Παναγιώτης Τζανετόπουλος τηλ. 6932300395, Αναπληρωτής ΕΜΘ Χρήστος Καρανάσιος 6932220880, Ταμίας Μασάνης Χρήστος, τηλ. 6983503375 & Τομεάρχης Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών Σπαράγγης Ιωάννης, τηλ. 6906040436.

9. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

RSS