Συνάντηση ΕΣΠΕΑΜ/Θ με την Αναπλ. Γραμματέα του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ κα Κρυσταλλία Αρμενάκη

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης, Νικόλαο Παναγιωτίδη, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Τσεπελή και τους Αντιπροσώπους της ΕΣΠΕΑΜ/Θ στην ΠΟΜΕΝΣ, Νικόλαο Μωυσίδη και Θωμά Κυριακόπουλο, πραγματοποίησε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Γραμματέα του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υποψήφια Ευρωβουλευτή, κυρία Κρυσταλλία Αρμενάκη, στο πλαίσιο των επαφών της ΄Ενωσης με τους θεσμικούς παράγοντες της Χώρας, για την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ, κατέθεσαν στην Αναπλ. Γραμματέα του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τους προβληματισμούς τους για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς :

  • Η διόρθωση της ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης των Στρατιωτικών,
  • Η απαξία στην οποία έχει  περιέλθει το προσωπικό των ΕΔ   με το να καλύπτει διαρκώς ανάγκες άλλων Υπουργείων και φορέων, με συνέπεια τον μειωμένο αριθμό εισαχθέντων στις Στρατιωτικές Σχολές ή το μειωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ – ΟΒΑ σε συνδυασμό με το κύμα παραιτήσεων – αποστρατειών,
  • Η αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ,
  • Η αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας των Αξκων προελεύσεως ΕΜΘ,
  • Η κατάργηση των ηλικιακών ορίων του θεσμού των ΕΠΟΠ,
  • Η προστασία οικογενειών που επιμελούνται άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ήταν ενήμερη για τα θέματα και διαπιστώσαμε το ενδιαφέρον της για ακόμα πιο έντονη ανάδειξη αυτών των θεμάτων κοινοβουλευτικά.

Επιπρόσθετα ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΜ/Θ Νίκος Παναγιωτίδης, με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), ενημέρωσε την κυρία Κρυσταλλία Αρμενάκη λόγω και της ιδιότητας της ως υποψήφια Ευρωβουλευτής, για την συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας ως Μόνιμο Μέλος, στον EUROMIL (European Organisation of Military Associations) και στις κοινές προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαικό επίπεδο για σειρά θεμάτων όπως:

  • Η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαΐκής οδηγίας για το ωράριο εργασίας 2003/88/EC καθώς και της Οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 2019/1152, χωρίς εξαιρέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις,
  • Η δημιουργία ανεξάρτητης Eπιτροπής ;Aμυνας στην Ευρωπαΐκή Ένωση και ο oρισμός Επιτρόπου Άμυνας, ο οποίος θα έχει χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων τα θέματα του στρατιωτικού προσωπικού στην ΕΕ, στο νέο Κολλέγιο Επιτρόπων που θα συγκροτηθεί μετά τις Ευρωεκλογές
  • Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
  • Η ισότητα των φύλων.

και τόνισε παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας σταθερού διαύλου επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, έτσι ώστε τόσο ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), όσο και ως Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) να γίνουμε αρωγοί στην διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, προσδίδοντας στους συναδέλφους μας, ένα σοβαρό βήμα για την υπεύθυνη ανάδειξη όλων των προβλημάτων μας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη συνεργασία, συνεχή ενημέρωση και ανάδειξη των θεμάτων του προσωπικού των ΕΔ.     

Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                  Συμεών Τονονίδης

  Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)                                                     Επιλοχίας (ΤΘ)  

RSS