Συνάντηση ΕΣΠΕΑΜ/Θ με τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο

Συνάντηση με το Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ), Αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο, πραγματοποίησε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ). στο πλαίσιο των επαφών της Ένωσης με τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας μας, για την υπεύθυνη ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς.

Η συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της συνάντηση, κινήθηκε επί της διαχείρισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στην ευαίσθητη περιοχή ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού, ιδιαιτέρως δε σε θέματα που άπτονται στη Μέριμνα του Προσωπικού, στο χώρο εργασίας, τις ασφαλείς μετακινήσεις με τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και γενικά στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ανωτέρω προσωπικό.

Ο Διοικητής του Δ΄ ΣΣ τόνισε προς τα μέλη της Ένωσης, πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εν γένει η στήριξη του προσωπικού που δίνει καθημερινά τη μάχη αντιμετωπίζοντας  αντίξοες πολλές φορές καταστάσεις, αποτελεί πρωταρχικό του στόχο και επεσήμανε πως η συνεργασία μεταξύ Δ΄ΣΣ και Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ είναι απαραίτητη προς όφελος των συναδέλφων. Επιπρόσθετα ο Στρατηγός αποδέχτηκε την πρότασή μας για την ύπαρξη ανοικτού διαύλου επικοινωνίας, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη ανάδειξη και αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Οι βεβαιώσεις που λάβαμε, το πνεύμα υποστήριξης που διαπιστώσαμε καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας η οποία ήδη διαφαίνεται από τις συνεχείς εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης της εικόνας τόσο των Μονάδων όσο και των Φυλακίων της περιοχής ευθύνης του ΔΣΣ. αποτελούν για εμάς εγγυήσεις μιας δημιουργικής συνεργασίας στον αγώνα επίλυσης προβλημάτων που διεξάγουμε, για τους «ακρίτες» συναδέλφους μας.

Στη συνάντηση εκ μέρους της Ένωσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος  Νικόλαος Παναγιωτίδης, ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαβασιλείου και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Στυλιανός Πουρναράκης.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                  Συμεών Τονονίδης  

Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)                                                       Επιλοχίας (ΤΘ)  

RSS