ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΓΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).

⦁ Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.ΑΜ/Θ) ευχαριστεί δημόσια την Στρατιωτική Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση αντίδραση της και την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε μετά την δημοσιοποίηση των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση των ελευθέρων χώρων του Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα και των Οικημάτων Στέγασης (ΟΣΕΑΑΥ) που υφίστανται σε αυτό.

⦁ Συγκεκριμένα η Διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 20/31-07-2017 του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που δημοσιεύθηκε στις 01 Αυγούστου 2017, περιλάμβανε μεταξύ άλλων προς διάθεση στον μισθωτή των χώρων του Αεροδρομίου, και τα έξι (6) Οικήματα Στέγασης (ΟΣΕΑΑΥ) των στρατιωτικών οικογενειών που ζουν στο Αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα αναφέροντας μάλιστα σαφώς ότι ‘’ο μισθωτής δεν υποχρεούται για την κατασκευή ή την ανέγερση ΟΣΕΑΑΥ ή/και λοιπών εγκαταστάσεων και υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν επ’ ωφελεία προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας’’.

⦁ Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.ΑΜ/Θ) αντέδρασε και με δημόσια επιστολή της τόνισε την ανάγκη της διασφάλισης των Οικημάτων για τις οικογένειες που στεγάζονται σε αυτά, αλλά και για τις οικογένειες όλων των συναδέλφων που μελλοντικά θα μπορούσαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος στέγασης τους στα ΟΣΕΑΑΥ.

⦁ Η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας αντιμετώπισε το θέμα άμεσα και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία προέβη σε συμπληρωματική ανακοίνωση σε ότι αφορά την εκμίσθωση των ελευθέρων χώρων του Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα διευκρινίζοντας ότι ‘’στις προς εκμίσθωση εκτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υφιστάμενα κτίρια που αναφέρονται ως ΟΣΕΑΑΥ’’.

⦁ Η συγκεκριμένη εξέλιξη του θέματος μας επιτρέπει δικαίως να ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον η Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, θα είναι αρωγός στην προσπάθεια επίλυσης των δίκαιων αιτημάτων μας για τα θέματα που αφορούν το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    Σμηναγός Παναγιωτίδης Νικόλαος                                      Αντισμήναρχος Αυγερινός Κυριάκος

RSS