ΕΣΠΕΑΜΘ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ …. ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΕΥΡΩ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), για την σωστή και άρτια οργάνωση της νομικής διεκδίκησης των δώρων και επιδομάτων αδείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των συναδέλφων στην κατάθεση της αίτησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σας ενημερώνει για την διαδικασία συμπλήρωσης και συγκέντρωσης των Δικαιολογητικών (ΑΙΤΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ)

ΒΗΜΑ 1ο

Ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω έγγραφα (επισυνάπτονται) :

–           Αίτηση Εξωδικαστικής Καταβολής (εις διπλούν)

–           Εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του, (προς το μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΜΕΝΣ που έχει οριστεί για την κατάθεση των εγγράφων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).

 

ΒΗΜΑ 2ο

Μετά την συμπλήρωση των δικαιολογητικών ακολουθεί η διαδικασία παράδοσης των εγγράφων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2018.

Για την όποια διευκρίνιση οι συνάδελφοι θα μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα (09:00-15:00) ως εξής:

α.  Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ, με τους:

Κυριάκο Αυγερινό, τηλέφ.  6983 515236

Παναγιώτη Βερβερίδη τηλέφ. 6983 519515.

β.  Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, με τους:

Νικόλαο Παναγιωτίδη    τηλέφ. 6983 503377.

Χρήστο Μασάνη, τηλέφ.  6983 503375

γ.  Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, με τους:

Ευάγγελο Παπαβασιλείου, τηλέφ.  6983 503380

Παναγιώτη Βερβερίδη τηλέφ. 6983 519515.

Χρήστο Μασάνη τηλέφ. 6983 503375

δ.  Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ με τους:

Γιώργο Τουτζιαράκη τηλέφ. 6983 510371

Ευάγγελο Παπαβασιλείου, τηλέφ 6983 503380

ε.  Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ, με τους:

Γιώργο Τουτζιαράκη ηλέφ. 6983 510371

Νικόλαο Παναγιωτίδη    τηλέφ. 6983 503377

ΒΗΜΑ 3ο  ( Συνάδελφοι που δεν είναι ακόμη μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ)

Για τους συναδέλφους που δεν είναι μέλη ενημερώνονται για τον τρόπο εγγραφής τους από τους ανωτέρω, και  συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (επισυνάπτεται),  επικοινωνώντας  με την Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με  Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο εγγραφής σας στην Ένωση, καθώς και για την κατάθεση προτάσεων, απόψεων, ιδεών, προβληματισμών κλπ  επικοινωνήστε:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  espeamth. gr

e-mail της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ:  [email protected]

facebook:  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

καθώς και στα τηλέφωνα

Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ Παναγιωτίδης Νικόλαος 6983 503377

Γεν. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ Αυγερινός Κυριάκος 6983 515236

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Νικόλαος Παναγιωτίδης

 

Κυριάκος Αυγερινός

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΕΑΜΘ

 

 

RSS