ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Διεκδίκηση Μισθολογικής Προαγωγής Αξιωματικών προερχόμενων από τον Θεσμό Ε.Μ.Θ.

Αγαπητά Μέλη

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε συνέχεια ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας ενημερώνει για την νομική διεκδίκηση (μέσω δικαστικής αγωγής) της διαφοράς των μισθολογικών αποδοχών που προκύπτουν μεταξύ της Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας του νέου μισθολογίου (άρθρ. 124 και 126 Ν.4472/2017) των Στελεχών θεσμού  Ε.Μ.Θ.  που έχουν  ονομαστεί  Αξιωματικοί  δυνάμει  των  διατάξεων  του  Ν.4609/2019 (δηλαδή  έχουν  προαχθεί  στο  βαθμό  του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων ή Υπολοχαγού και αντίστοιχων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΝΘ 2022

Όποιος  Αξιωματικός  προελεύσεως  Ε.Μ.Θ.  επιθυμεί,  μπορεί  να  συμμετέχει  στην  παρούσα διεκδίκηση,  διεκδικώντας  τις  διαφορές  αποδοχών από  την  προαγωγή  του  στο  βαθμό  του Ανθυπολοχαγού μέχρι και την κατάθεση της αγωγής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣΛήψη

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ : 20 ΕΥΡΩ Δικηγορική αμοιβή μόνο για τα μέλη της ΕΣΠΕΑΜ/Θ  (ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΒΗΜΑ 1ο : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ 

1.         Απόσπασμα φύλλου μητρώου, όπου εμφαίνονται η κατάταξη και οι υπηρεσιακές (βαθμολογικές) μεταβολές.

2.         Ενημερωτικά  σημειώματα  μισθοδοσίας  για  κάθε  μήνα  από  την  κτήση  του  βαθμού  του Ανθυπολοχαγού έως και σήμερα. Για όσους έχουν λάβει το βαθμό σε χρόνο προγενέστερο της διετίας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει να καλύπτουν την τελευταία διετία.

3.         Συμπληρωμένο έντυπο με στοιχεία ενάγοντος και τα απαραίτητα υπηρεσιακά στοιχεία για τη διεκδίκηση. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπογραφεί και η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» που βρίσκεται στη 2η και 3η σελίδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣΛήψη

4.         Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣΛήψη

5.         Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη

ΒΗΜΑ 2ο :   Να  καταθέσει το ποσό των 20,00  Ευρώ για την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου,

–  Στο μέλος της ΕΣΠΕΑΜ/Θ στο οποίο προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα ζητώντας παράλληλα να παίρνετε την απόδειξη σας για το ποσό των 20,00 ευρώ

–  Στο λογαριασμό που διαθέτει η Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ στην Εθνική Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και όχι από άλλη τράπεζα για να μην κατακρατείται ποσό ως έξοδα εμβάσματος αναγράφοντας σαν λόγο καταβολής μόνο : ”ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΓΩΓΗ ΕΜΘ 2022”  (π.χ. ”Γεωργιάδης  Χρήστος – ΑΓΩΓΗ ΕΜΘ 2022”)

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:  215/007701-16    IBAN Λογαριασμού :   GR10 0110 2150 0000 2150 0770 116

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – Συνάδελφοι που δεν είναι ακόμη μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Για τους συναδέλφους που δεν είναι μέλη συμπληρώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μέσω του συνδέσμου: https://www.pomens.gr/espeamth

και καταθέτουν το ποσό των 10,00 Ευρώ για εγγραφή   στον λογαριασμό της Ένωσης και στη συνέχεια συμμετέχουν στη δικαστική διεκδίκηση ως μέλη της Ένωσης.

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:  215/007701-16     IBAN Λογαριασμού :   GR10 0110 2150 0000 2150 0770 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με   Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης των δικαιολογητικών της διεκδίκησης στα μέλη του Δ.Σ. και της εγγραφής στην ΕΣΠΕΑΜ/Θ,  μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ, με τους:

Γιώργο Παπαδόπουλο τηλέφ. 6976 772690 ( Δράμα )

Ευάγγελο Παπαβασιλείου τηλέφ. 6983 503380


Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, με τους:

Νικόλαο Παναγιωτίδη        τηλέφ. 6983 503377  &  6987 332853

Ευάγγελο Παπαβασιλείου τηλέφ. 6983 503380


Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, με τους:

Στέλιο Πουρναράκη            τηλέφ.   6947 765423

Χρήστο Αιβάζογλου τηλέφ. 6972 310929


Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ με τους:

Χρήστο Μαργαρίτη τηλέφ. 6981 809181 ( Κομοτηνή )

Χρήστο Θεοφανούδη τηλέφ. 6983 516019 ( Π.Α. – 2η ΜΣΕΠ Ίσμαρος )


Για όσους υπηρετούν ή κατοικούν στον ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ, με τους:

Συμεών Τονονίδη τηλέφ. 6937 067373 ( Αλεξανδρούπολη – Φέρες )

Παναγιώτη Τσεπελή τηλέφ. 6973 407674 ( Αλεξανδρούπολη – Φέρες )

Ιωάννη Πεταλά τηλέφ. 6943 288128 ( Ορεστιάδα )

Δημήτρη  Βαρένα        τηλέφ.  6943 665017   ( Ορεστιάδα )

Απόστολο Πουργιάζη   τηλέφ.  6980 220127 ( Διδυμότειχο – Σουφλί )

Αθανάσιο Βασιλειάδη τηλέφ. 6983 507393 ( 1η ΜΣΕΠ – Διδυμότειχο )


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ : https://espeamth.gr

facebook:  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Email :  [email protected]    /   [email protected] 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  με COURIER

Για όσους συναδέλφους επιλέξουν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά κατάθεσης των αγωγών μέσω courier,  η διεύθυνση του παραλήπτη είναι:

Συμεών Τονονίδης    Κολοκοτρώνη 24, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη – τηλέφ. 6937 067373

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS