ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Διεκδίκηση Νυχτερινής Αποζημίωσης – Έως 31 Ιανουαρίου 2023 η Κατάθεση Αναφορών στις Μονάδες

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της ,

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ

ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διεκδίκηση της Ειδικής Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης, θα πρέπει να καταθέσουν οπωσδήποτε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023, την σχετική αναφορά προς τα Γραφεία Προσωπικού των Μονάδων τους.

Στη συνεχεια και αφού παραλάβουν την σχετική βεβαίωση από τις Μονάδες τους να ολοκληρώσουν της κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΣΠΕΑΜ/Θ.

Παρακαλούμε όπως δοθεί ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • Να προσκομίζετε φύλλα μισθοδοσίας 2021 & 2022
  • Να γίνεται το γνήσιο της Υπογραφής στο έντυπο της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Έντυπο Γ)
  • Να προσκομίζετε αντίγραφο της αναφοράς σας
  • Να προσκομίζετε απόδειξη τραπέζης για την ΕΓΓΡΑΦΗ (10,00 ευρώ) και την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (20,00 ευρώ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ενημερώνονται από το παρακάτω δημοσίευμα.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS