ΕΣΠΕΑΜ/Θ – ΠΟΜΕΝΣ: Δελτία Στρατιωτικής Ταυτότητας. Στον “αέρα” η είσοδος των Στρατιωτικών στα γήπεδα!!!

 Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αανατολικής Μακεδον΄’ιας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) σε αγαστή συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, λαμβάνοντας υπόψη και την επικείμενη διαδικασία εισόδου, μέσω ταυτοπροσωπίας, που θα ισχύει για την είσοδο των φιλάθλων στα αθλητικά γήπεδα της Χώρας, επαναφέρουμε το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα των στρατιωτικών ταυτοτήτων, με την έκδοση Δελτίων Στρατιωτικής Ταυτότητας νέου τύπου για όλο το προσωπικό των Ε.Δ, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου.

Καταθέτουμε παράλληλα την ανησυχία μας για την απρόσκοπτη δυνατότητα εισόδου των στρατιωτικών και των τέκνων τους στα αθλητικά γήπεδα της Χώρας, με την διαδικασία της ελεγχόμενης ταυτοπροσωπίας μέσω της εφαρμογής wallet, όπως ακριβώς θα ισχύσει για όλους τους Έλληνες από τις 9 Μαρτίου 2024, καθόσον δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η ένταξη του τωρινού υπηρεσιακού μας δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας, στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet), εφαρμογή με την οποία θα πραγματοποιείται το μέτρο της ταυτοπροσωπίας των εισιτηρίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΤΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

   

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                  Συμεών Τονονίδης  

RSS