Η ΕΣΠΕΑΜ/Θ δίνει το Παρών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ.

Με την συμμετοχή και της  Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή των εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).

Συγκεκριμένα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) που συνεδρίασε την 01-02-2020, αποφασίσθηκε η διεξαγωγή των εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αντιπροσώπων, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα,  στις 7 και 8 Μαρτίου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Τροποποίηση διατάξεων καταστατικού Ομοσπονδίας
  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
  • Προϋπολογισμός έτους
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Εκλογές για ανάδειξη ΔΣ, Εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων στα Μετοχικά Ταμεία και συμβούλια μεταθέσεων
  • Συμμετοχή σε Τριτοβάθμια οργάνωση
  • Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
  • Λοιπά θέματα.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), θα δώσει και φέτος το δυναμικό της παρών στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, με την κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων, συνεισφέροντας στην επιτυχημένη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης                                                            Χρήστος Δελής

Επισμηναγός (ΤΣΕ)                                                                   Υποσμηναγός (ΥΑΔ)

 

RSS